PYYDÄ TARJOUS 040 5450 441

Keanic Oy är ett företag i reparationsbranschen som startade år 2000, och vars specialområde är kvalitativt krävande ombyggnader och reparationer av affärslokaler.

KEANIC erbjuder tidseffektiva och högkvalitativa tjänster inom ombyggnad av affärslokaler. Våra huvudsakliga kunder är ägare till affärslokaler och affärsföretag som vill kunna fortsätta sin verksamhet så ostört som möjligt under ombyggnads- och reparationsarbetet.

Keanic har ett eget koncept - NONSTOP

Utgångspunkten för vårt arbetssätt är att kundens affärsverksamhet under ombyggnads- och reparationsperioden ska kunna fortsätta som förut och i bästa fall till och med bli livligare. Tidshållning och samspel är avgörande faktorer för att detta ska lyckas. Kundens affärsverksamhet och Keanics arbeten måste fungera intimt ihop. Vi har utvecklat KEANIC NONSTOP-konceptet, som gör detta möjligt.

Keanic håller sitt löfte

Vi förbinder oss att utföra ert uppdrag pålitligt och inom överenskommen tid enligt de kvalitetsmål ni ställer upp. Vi hjälper våra kunder med små och stora ombyggnader och reparationer av affärslokaler enligt vår helhetsprincip ”nycklarna i handen”. Vi tar också på ett smidigt sätt hand om renovering och underhåll av era affärslokaler.

Vår personal är professionell och har ett högt yrkeskunnande. Förutom vår egen personal har vi ett fast nätverk av specialiserade samarbetspartner. Såväl vår egen personal som våra samarbetspartner har förbundit sig att följa KEANIC NONSTOP-konceptet och att utveckla det vidare. För oss är det viktigt att våra kunders affärsverksamhet fungerar under ombyggnads- och reparationsarbetet och att det fungerar ännu bättre i de ombyggda lokalerna.

Välkommen som kund!

Tomi Sundström
Keanic Oy Ab

 

VÅRT LÖFTE

1. Arbetets kvalitet och ekonomi

Vi utför arbetet enligt kundens kvalitetsmål. Vi inser att kvalitet är något man skapar. Våra hantverkares avtryck syns i slutresultatet. Alla personer i vårt företag är nyckelpersoner.
Vi söker efter ekonomiska och hållbara lösningar som är till nytta för våra kunder i ett långt tidsperspektiv. I vår verksamhet tar vi hänsyn till möjligheter att spara och bevara naturresurser. Vi säkerställer att ämnen och material som vi använder är av hög kvalitet och lämpliga för användning på det aktuella objektet.

2. Tillförlitlighet och säkerhet

Keanics affärsverksamhet följer lagen och vi uppfyller våra samhällsförpliktelser enligt lagar och förordningar. Vi tar väl hand om kundens egendom och säkerhet.

3. Utan avbrott för kunden

Vi försöker på alla sätt se till att kundens affärsverksamhet kan fortsätta utan avbrott under tiden lokalerna byggs om. Detta betyder flexibla arbetstider och arbetsmetoder som är anpassade till affärsverksamheten.

4. Samarbete

Ett gott samarbete med den personal som arbetar inom affärsverksamheten är grunden för ett avbrottsfritt genomförande. Arbetsordning och tidsschema planeras och kontrolleras dagligen av parterna. Vi uppskattar ett öppet samarbete och omedelbar återkoppling på vårt arbete.

5. Tidtabell

Vår utgångspunkt är att vi håller fast vid den överenskomna tidsplanen. Att hålla tiden är pengar både för våra kunder och för oss. Vi försöker med hjälp av kontinuerlig arbetsplanering hålla den ursprungliga tidtabellen oavsett eventuella tilläggs- och ändringsarbeten.

6. Renlighet

Vi håller arbetsplatsen ren och snygg och städar vår arbetsmiljö dagligen. Vi ordnar med adekvat avfallshantering.

7. Nycklarna i handen

Vi är beredda att ta ansvar för den totala förnyelsen av affärslokalerna inklusive montering av möbler. Vi vill att vi bokstavligen eller bildligt ska kunna ge kunden nycklarna i handen till den nya verksamhetslokalen enligt tidtabell.

KONTAKTINFORMATION

Keanic Oy
Tegelvägen 16
01720 Vanda Finland

fax. +358 9-8533 6205
tomi.sundstrom(at)keanic.fi