• 1
image

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme...

asiakkaidemme hyödyksi. Haluamme olla erityisen hyviä liiketoiminnan ja liiketilan uudistamistyön sujuvassa yhteensovittamisessa. Ymmärrämme asiakkaiden tarpeet ja saamme lisäkokemusta aina kustakin kohteesta. 

Toimintastrategiamme on...

palvella saman tyyppisiä asiakkaita, jolloin voimme kehittää palveluamme urheilusuorituksen tavoin lukuisten toistojen kautta joukkueena. Pyrimme ymmärtämään asiakaskohderyhmämme tarpeita aina paremmin ja paremmin ja välittämään asiakkaillemme myös omia kokemuksiamme.

 

KEANIC NONSTOP - VIIKONLOPPU

Työn yksityiskohtainen suunnittelu aloitetaan hyvissä ajoin ennen sovittua toteutusviikonloppua. Tällöin ovat mukana tilaajan, suunnittelijan ja kaikkien toteutukseen osallistuvien osapuolten edustajat. Tutustutaan kohteeseen ja suunnitelmiin työselityksineen.

Laaditaan yksityiskohtainen aikataulu ja hankintasuunnitelma. Sovitaan työn organisoinnista ja turvajärjestelyistä.

Työt aloitetaan esimerkiksi perjantai-iltana klo 18 ja ne voivat jatkua yhtäjaksoisesti yötä päivää maanantaiaamuun, jolloin asiakas saa uudistettuun liiketilaan avaimet käteensä. Liiketoiminta käynnistyy normaaliin tapaan ilman minkäänlaista katkosta.

Keanic NONSTOP Viikonloppu -konseptilla voidaan uudistaa noin 200 m2 liiketila lattiasta kattoon kalustuksineen. Tällaisia kohteita voivat olla pienehköt erikoismyymälät ja asiakaspalvelutilat kuten postitoimistot ja vastaavat.

KEANIC NONSTOP - LIIKETOIMINTA JATKUU

Liiketilan uudistaminen tehdään liiketoimintaa keskeyttämättä. Liiketilan muutos- ja korjaustyön etenemisestä laaditaan ennakkosuunnitelma yhdessä liiketoiminnasta vastaavien henkilöiden kanssa. Tällöin liiketila jaetaan toiminnallisesti useampaan lohkoon, jotka kukin voidaan eristää ja suojata muutos- ja korjaustyöalueeksi. Tällöin sovitaan myös aikataulutus, jota tarkennetaan päivittäin töiden etenemisen myötä.

Työt tehdään lohkoittain nopealla aikataululla. Töitä saatetaan tehdä viikon kaikkina päivinä vuorokauden ympäri. Tällä tavoin voidaan järeämmät ja melua aiheuttavat työvaiheet tehdä liikkeen aukioloajan ulkopuolisena aikana.

Toteutuksessa on tärkeä hyvä yhteispeli liiketilassa työskentelevän henkilöstön kanssa, hyvät suojaukset ja jatkuva siivous. Tavoitteenamme on, että liiketilan uudistaminen tapahtuu siten, ettei meitä huomata ollenkaan. Työajat ja työmenetelmät sovitetaan siten, että meitä ei näy eikä kuulu.

Keanic NONSTOP Liiketoiminta jatkuu -konseptilla voidaan uudistaa liiketoimintaa häiritsemättä useamman kerroksen käsittäviä isoja liiketiloja.